Aandeel elektrische motoren bij bedrijfswagens stijgt van 0,52% in 2018 naar 7,5% in 2022

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min

Brussel, 25 mei 2022 – Volgens de laatste cijfers van Partena Professional, is 37% van de bedrijfswagens in België een benzineversie. Het aandeel van hybrides en elektrische wagens zit in de lift. Zij vertegenwoordigen vandaag 26,57% van de bedrijfswagens.

De meest vertegenwoordigde motor bij de Belgische bedrijfswagens is benzine met 37%, zo stelt sociaal secretariaat Partena Professional vast. Dit aandeel bedroeg in 2018 slechts 11%, maar zette daarna een geleidelijke stijging in tot 2022, ook al bleef het percentage stabiel in 2020.

Diesel zet zijn sterke terugval verder, wat wellicht ook een verklaring is voor het gestegen aandeel van benzinewagens. Dieselwagens vertegenwoordigen in 2022 nog maar 35% van de bedrijfswagens, terwijl in 2018 bijna driekwart van de bedrijfswagens (74%) op diesel reden. Sinds “dieselgate” bedraagt de daling bijna 10% per jaar.

Duurzame motoren langzaam in opmars

De elektrificatie van het bedrijfswagenpark zet zich langzaam voort. Partena Professional stelt vast dat het aandeel van elektrische bedrijfswagens is gestegen van 0,52% in 2018 tot 7,5% in 2022. Hybride bedrijfswagens op benzine vertegenwoordigen 17% in 2022, terwijl dat in 2018 slechts 3,07% was. Hybride wagens op diesel maakten tussen 2018 en 2020 een vooruitgang van 0,25 naar 3%, maar ze daalden daarna weer tot 2,25% in 2022. Het aantal LPG-wagens blijft marginaal, met een aandeel dat schommelt tussen 0,07% en 0,24%.

Elektrisch, hybride of fossiele brandstof: wat zijn de verschillen?

“Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer voor privégebruik (of gedeeltelijk privé), dan heeft dat sociale en fiscale gevolgen, ongeacht of het om een elektrisch, hybride, diesel- of benzinemodel gaat,” aldus Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional.

De werkgever zal een solidariteitsbijdrage, de zogenaamde “CO2-bijdrage”, moeten betalen op basis van een ecologisch criterium. Deze aan de RSZ verschuldigde bijdrage bestaat uit een forfaitair bedrag dat afhangt van de CO2-uitstoot van het voertuigen. Dit heeft tot gevolg dat de bijdrage minimaal is voor elektrische voertuigen.

De werknemer van zijn kant zal belast worden voor het privégebruik van de bedrijfswagen. Dit wil zeggen voor het gebruik ervan in de weekends, voor vrije tijd of voor woon-werkverplaatsingen. Het belastbare voordeel wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van het voertuig, alsook het brandstoftype en de CO2-uitstoot van het voertuig. Voor 100% elektrische voertuigen wordt net als inzake sociale zekerheid een minimum voorzien.

De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op een studie door Partena Professional op een representatief staal van meer dan 41.900 in België ingeschreven voertuigen. 

Gerelateerde artikels