4,2% van de Belgische werknemers ontvingen sinds 1 januari 2020 een vergoeding voor telewerk

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min

Brussel, 18 mei 2021 – Tussen 1 januari 2020 en 30 april 2021 ontvingen 4,2% van de Belgische werknemers een maandelijkse forfaitaire kantoorvergoeding voor telewerk. Deze vergoeding bedraagt gemiddeld 74 euro netto. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Partena Professional, die de gegevens van 260 000 werknemers analyseerde.

Hoewel het aantal werknemers dat een vergoeding ontving tijdens de coronacrisis vermenigvuldigde met 21, betrof dit aantal in april 2021 slechts 3,7% van de Belgische werknemers. Dat cijfer is de hoogste waarde sinds het begin van de crisis, toen 0,2% van de bestudeerde werknemers een toelage ontving (januari 2020).

"We zien dat het aantal werknemers met een telewerkvergoeding tijdens de crisis voortdurend is toegenomen. Merkwaardig genoeg blijft het totale aantal werknemers dat van de vergoeding gebruik maakt zeer laag. De toelagen worden meestal toegekend aan bedienden, aangezien arbeiders vaak niet de mogelijkheid hebben om te telewerken”, verklaart Wim Demey, Costumer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Maximaal 144,31 euro per maand

Een werkgever kan een forfaitaire kantoorvergoeding van maximaal 129,48 euro per maand toekennen aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan telewerk doen.

In een recente circulaire heeft de regering beslist om het maximumbedrag van 129,48 euro per maand te verhogen naar 144,31 euro per maand voor de maanden april, mei en juni 2021. De administratie zal rekening houden met de principes die in de circulaire werden opgenomen voor de situaties van telewerk die zich sinds 1 januari 2020 hebben voorgedaan”, zegt Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional.

Structureel of tijdelijk telewerk?

Werknemers hebben recht op een onkostenvergoeding van hun werkgever in het kader van structureel telewerk. Voor tijdelijk telewerk hebben werknemers echter geen recht op zo’n vergoeding. Tijdens de huidige coronacrisis kunnen de verschillen tussen tijdelijk en structureel telewerk echter onduidelijk worden.

Wanneer het gelinkt is aan COVID-19 wordt telewerk over het algemeen als tijdelijk beschouwd. Het is echter hoe dan ook uiterst belangrijk om de voorwaarden voor de onkostenvergoeding goed te bespreken  binnen de onderneming en de werknemers hiervan op de hoogte te brengen.

De forfaitaire kantoorvergoeding dekt met name:

  • gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis (inclusief huur en eventuele afschrijvingen van de ruimte);
  • computer- en printmateriaal (hiermee wordt niet de computer en het printen zelf bedoeld, maar bijvoorbeeld papier, een USB-stick, muismat, inkt, etc.);
  • kantoorbenodigdheden (mappen, cursusblokken, balpennen, etc.);
  • nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming;
  • onderhoud;
  • verzekering;
  • onroerende voorheffing;
  • koffie, water, versnaperingen.

Gerelateerde artikels