27% minder studenten vonden een baan in 2021

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min

Brussel, 04 juni 2021 - Bedrijven zijn nog steeds traag met het opnieuw aanwerven van werkzoekende studenten, zo blijkt uit de laatste studie van Partena Professional. Tussen januari en april 2021 is het aantal studenten dat een baan heeft gekregen met 27% gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar voordien. In vergelijking met 2019 is de daling nog groter (-37%). De sluiting van de horeca en structureel telewerk zijn verklaringen voor deze daling. In april is de aanwerving van personeel echter weer aangetrokken met een stijging van 191%. Verwacht wordt dat deze tendens zich zal voortzetten met de vaccinatiecampagne en de heropening van nieuwe bedrijfssectoren.

Telewerken blijft kansen verkleinen

De verschillende lockdowns hebben een aanzienlijke invloed gehad op de werkgelegenheidskansen van studenten. Maar zelfs binnen bedrijven in sectoren die weinig hinder van de pandemie hebben ondervonden, is de aanwerving van studenten gedaald. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het telewerk, waardoor veel studenten hun baan van voor de pandemie niet meer kunnen oppakken.

Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, legt uit: "In veel sectoren die doorgaans studenten aanwerven, zoals de financiële sector, verkoop en zakelijke dienstverlening, zien we een aanzienlijke daling van het aantal aanwervingen. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat telewerk het onmogelijk maakt studenten ter plaatse op te vangen en op te leiden. Het opstarten en opleiden van een student vanop afstand is voor bedrijven vaak duurder dan het tewerkstellen van de student zelf. Vergeet ook niet dat de tijdelijke werkloosheid nog steeds 8% van de in de ondernemingen gewerkte uren bedraagt. Om deze reden is het voor sommige bedrijven onmogelijk om studenten in dienst te nemen, zoals zij dat gewoonlijk zouden doen.

April, maand van de hoop

Meer dan een jaar na de eerste lockdown, die voor veel werkzoekenden het verlies van een baan betekende, volgen de versoepelingen elkaar op en is het aantal studenten dat in april een baan aannam met 191% gestegen ten opzichte van april 2020. De heropening van de horecasector, die vaak behoefte heeft aan studenten als arbeidskracht, heeft veel jongeren in staat gesteld een baan te vinden na een lang jaar van schaarste.

"Deze zomer zullen de horecasector en de evenementensector zich hersteld hebben dankzij de hoge vaccinatiegraad in de maatschappij. Wij verwachten dat het aantal studentenjobs zal blijven stijgen. Als de trend zich doorzet, kunnen we tegen het einde van het jaar weer het werkgelegenheidsniveau van voor de pandemie bereiken", concludeert Wim Demey.

Neutralisatie van de werktijd

Het aantal arbeidsuren waarvoor de bezoldiging van de student niet onderworpen is aan de berekening van de gewone socialezekerheidsbijdragen (maar enkel aan een solidariteitsbijdrage) bedraagt maximaal 475 uur per kalenderjaar. Dit quotum van 475 werkuren kan vrij over het hele kalenderjaar worden verdeeld bij een of meer werkgevers.

Als gevolg van de coronacrisis worden de werkuren van de student in het eerste kwartaal van 2021 in de gezondheidszorg en het onderwijs, geneutraliseerd. Met andere woorden, deze uren worden niet afgetrokken van het quotum van 475 uur. Deze neutralisatie is verlengd voor het tweede kwartaal van 2021 en uitgebreid tot de vaccinatiecentra. Ten slotte is in beginsel bepaald dat de als student gewerkte uren in het derde kwartaal van 2021 ook worden geneutraliseerd, ongeacht de sector waarin de student werkzaam is.

Gerelateerde artikels