In 2021 wordt 34,57% van het ouderschapsverlof door mannen opgenomen

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min

Brussel, 11 juni 2021 - In de aanloop naar Vaderdag heeft Partena Professional een nieuwe studie uitgevoerd over de verschillende vormen van ouderschapsverlof die door Belgische ouders worden opgenomen. Partena Professional analyseerde de gegevens van meer dan 150.000 werknemers. Uit de studie blijkt dat 34,57% van het ouderschapsverlof in 2021 wordt opgenomen door mannen en 65,43% door vrouwen. Dit cijfer is een stijging ten opzichte van 2019, toen mannen 31,08% van het ouderschapsverlof opnamen.

Opleiding en leeftijd zijn belangrijke factoren

De grootste stijging deed zich voor bij mannen tussen 30 en 49 jaar. Het ouderschapsverlof onder 30-jarigen werd in 2019 voor 20,48% door mannen opgenomen. Dit cijfer is gestegen tot 26,49% in 2021. Bij de 40-jarigen namen mannen in 2019 42,17% van dit soort verlof voor hun rekening, een cijfer dat nu stijgt tot 51,13% in 2021.

Het aandeel van mannen dat ouderschapsverlof opneemt, stijgt logischerwijs met de leeftijd. Terwijl het tot de leeftijd van 42 jaar vooral vrouwen zijn die dergelijk verlof opnemen, keert de verhouding na de leeftijd van 42 jaar om en zijn het mannen die het meest verlof opnemen.

Het opleidingsniveau speelt een rol bij het opnemen van ouderschapsverlof bij de mannen. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe kleiner de kans dat mannen dergelijk verlof opnemen. Het percentage is het hoogst onder werknemers met een middelbare opleiding: 42,32% van de verlofdagen wordt opgenomen door mannen en 57,68% door vrouwen. Dit percentage daalt sterk bij hoger opgeleide werknemers (30,19% van het ouderschapsverlof door mannen opgenomen) en universitair geschoolden (25,30%).

Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, legt uit: "Het aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt, is de afgelopen jaren toegenomen. Dit is met name te wijten aan een wijziging in de wetgeving, maar ook in de waarden van onze samenleving. Het is interessant om te zien dat het opleidingsniveau een rol lijkt te spelen bij het al dan niet opnemen van ouderschapsverlof door mannen. Ook biologische factoren dragen bij tot de verklaring van deze tendens, die omkeert na de leeftijd van 42 jaar, wanneer het merendeel van het verlof wordt opgenomen door mannen."

Verschillende soorten ouderschapsverlof mogelijk

De werknemer kan twee soorten ouderschapsverlof opnemen die door de RVA worden vergoed en die kunnen worden gecombineerd.

Het ouderschapsverlof biedt de werknemer de mogelijkheid zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen (gedurende 4 maanden) of te verminderen met 1/2 (gedurende 8 maanden), 1/5 (gedurende 20 maanden) of 1/10 (gedurende 40 maanden). Dit verlof moet ingaan voordat het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. De leeftijdsgrens is vastgesteld op 21 jaar voor een gehandicapt kind.

De werknemer kan ook kiezen voor een tijdskrediet met als reden "de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar" of "de zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar" gedurende een periode van 51 maanden, ongeacht de vorm (volledige schorsing van de uitkeringen, vermindering met 1/2 of 1/5).

Gerelateerde artikels