12% gewerkte uren in oktober tegenover oktober 2019

Auteur: Wim Demey (Customer Intelligence Manager)
Leestijd: 5min

3,2% minder gewerkte uren tijdens de eerste 10 maanden van 2020

Brussel, 24 november 2020 – In oktober daalde het aantal gewerkte uren met 12% tegenover oktober 2019. Dit cijfer is grotendeels het gevolg van de nieuwe lockdownmaatregelen die de regering in de loop van de maand uitvaardigde, terwijl de economie nagenoeg was teruggekeerd naar het gebruikelijke niveau in september. Dat blijkt uit de nieuwe Barometer van sociaal secretariaat Partena Professional, die het aantal gewerkte uren, de absentiegraad en de tewerkstellingsgraad onder de loep neemt. De Belgische economie laat voor de eerste 10 maanden van 2020 een gemiddelde daling van 3,2% optekenen voor het aantal gewerkte uren, alsook een stijging van de tijdelijke economische werkloosheid van 4,9% in september tot 6,1% in oktober.

Toenemende moeilijkheden voor de horeca en de kleinhandel

In oktober kende de arbeidsmarkt in België een nieuwe inzinking met een daling van het aantal gewerkte uren van 12% tegenover oktober 2019 – een cijfer dat in de buurt komt van wat tijdens het tweede kwartaal werd opgetekend. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf registreerde Partena Professional aanzienlijke dalingen (-6,32% in maart, -22,76% in april en -16,46% in mei) van het aantal gewerkte uren. Tijdens de eerste 10 maanden van 2020 daalde het aantal gewerkte uren met in totaal 3,2% tegenover dezelfde periode in 2019.

De sectoren die het zwaarst te lijden hebben onder de coronacrisis, ondervinden vandaag nog steeds grote moeilijkheden. De hotelsector zit nog steeds in het slop en blijft de zwaarst getroffen sector, met een daling van het aantal gewerkte uren van -68,4% in oktober tegenover september 2019. Ook de toerisme- en reissector zakt diep weg (-55%), terwijl cafés en restaurants nog steeds in grote moeilijkheden verkeren met een nieuwe terugval (-46,4% in oktober, tegenover -20,77% in september).

Bepaalde sectoren die hun aantal gewerkte uren in september 2020 zagen stijgen tegenover 2019, laten in oktober een nieuwe daling optekenen. Dat is met name het geval voor de uitzendsector, die van +13,5% in september terugviel naar -3,8% in oktober. Ook in de kleinhandelssector kelderde het aantal gewerkte uren van +11,1% in september naar -11% in oktober.

Bioscopen, theaters en de evenementensector kropen uit een dal tot de nieuwe aankondigingen voor de cultuursector, maar verloren opnieuw terrein van +4,8% in september naar -17,19% in oktober. Opgemerkt moet worden dat alleen werknemers onder contract worden opgenomen in deze barometer. De impact op personen met een zelfstandigen-, kunstenaars- of freelancestatuut wordt in deze studie niet in aanmerking genomen.

"Deze gemiddelde daling van 12% van het aantal gewerkte uren in oktober komt in de buurt van wat in mei werd vastgesteld (-16%), terwijl er in september nog uitzicht was op een mogelijk herstel (-0,54%) van de Belgische arbeidsmarkt," aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Tijdelijke werkloosheid stijgt opnieuw, CBD's en studentenjobs het meest getroffen

De impact van de coronacrisis verschilde naargelang de sectoren van de Belgische economie, maar trof ook bepaalde werknemers in het bijzonder. Het aantal werknemers onder contract van onbepaalde duur kende tijdens de crisis geen opvallende evolutie. Partena Professional noteert in oktober een lichte daling van 2,99% van het aantal werknemers onder COD tegenover oktober 2019 – een situatie die vergelijkbaar is met die van juli 2020 (-2,67%). Sinds het begin van de crisis bedroeg de variatie niet meer dan 1,3%.

Het aantal werknemers onder minder standvastige contracten zoals contracten van bepaalde duur of met studentenjobs of flexi-jobs is wel aanzienlijk gedaald. Partena Professional registreert in oktober 2020 een daling van 13,72% van het aantal werknemers onder CBD tegenover dezelfde periode vorig jaar. Uit de cijfers van de maand oktober blijkt ook een daling van 22,7% voor studentenjobs. Deze daling bedroeg 12,5% voor de maand augustus 2020 en 4,3% voor de maand september. Flexi-jobs en de 'extra's' laten in oktober een daling optekenen van 42% in vergelijking met vorig jaar. Deze daling bedroeg al 35% in augustus 2020 en 35,3% in september 2020.

"Het aantal werknemers onder flexibele contracten zoals CBD's of met studentenjobs of flexi-jobs is niet ingestort zoals tijdens de eerste golf, maar blijft zorgwekkend," stelt Wim Demey van Partena Professional. "Het aantal van deze werknemers blijft beduidend onder de cijfers tijdens dezelfde periode vorig jaar, wat aangeeft hoe diep de huidige crisis snijdt."

De tijdelijke werkloosheid bleef stijgen van 4,9% in september tot 6,1% van alle in oktober 2020 werkbare uren.

De in dit communiqué vermelde cijfers van de Partena Professional Barometer zijn het resultaat van een analyse van het aantal gewerkte uren in oktober 2020 tegenover oktober 2019. Alle maandelijkse evoluties en tendensen van het aantal gewerkte uren in 2020 zijn vastgesteld op basis van de gegevens voor dezelfde periode in 2019. Ook de cijfers betreffende de werknemers onder verschillende contracttypes geven de maandelijkse evolutie weer van het aantal werknemers onder een specifiek contract in 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In deze barometer worden alleen werknemers onder contract opgenomen. De impact op personen met een zelfstandigen-, kunstenaars- of freelancestatuut wordt niet in aanmerking genomen.

Gerelateerde artikels