Wet betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven: nieuwe schorsingen van de opzeggingstermijn

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 01/12/2022 - 19:50
Laatste update: 07/12/2022 - 12:28

De wet van 7 oktober 2022 die de Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven in Belgisch recht omzet, breidt de lijst van redenen die de opzeggingstermijn schorsen uit.

De wet treedt in werking op 10 november 2022.

Wat zijn de nieuwe periodes van afwezigheid die de opzeggingstermijn schorsen?

Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat met een te presteren opzeggingstermijn, heeft een aantal afwezigheden tot gevolg dat de begindatum en/of het verstrijken van de opzeggingstermijn wordt geschorst.

Sinds 10 november 2022 zijn verschillende verlofdagen toegevoegd aan de lijst van redenen voor schorsing van de opzeggingstermijn in geval van opzegging betekend door de werkgever. Het gaat om de volgende soorten van verlof:

  • Geboorteverlof;
  • Verlof om dwingende redenen en zorgverlof ;
  • Adoptieverlof.

 

Bron: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven (1), B.S. 31.10.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.