Werkbaar en wendbaar werk vanaf 1 februari 2017

Auteur: Yves Stox
Datum:

1 Februari 2017 blijft de geplande datum van inwerkingtreding. Het politieke akkoord is bereikt, maar de teksten zijn nog niet gestemd door het parlement.

Wellicht wordt alles pas na 1 februari afgerond. De wet werkbaar werk zal dan retroactief in werking treden vanaf 1 februari.

 

Auteur: Yves Stox

31/01/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.