Waalse tewerkstellingsmaatregel - APE: waarde APE-punt vanaf 1 januari 2015

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De waarde van het APE-punt werd aangepast vanaf 1 januari 2015.

Ter herhaling, de APE-maatregel ('Aide pour la Promotion de l’Emploi' of Steun ter bevordering van de Werkgelegenheid) is een maatregel die door het Waalse Gewest in het leven werd geroepen en die open staat voor werkgevers uit de niet-commerciële sector.

De steun bestaat uit twee delen:

  • Financiële steun gebaseerd op een bepaald aantal punten dat wordt toegekend door het Waalse Gewest (maximum 12 punten per voltijds equivalent werknemer en per jaar);
  • Een vermindering van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid.

De waarde van het APE-punt werd aangepast vanaf 1 januari 2015: ze werd van € 3000,77 teruggebracht tot € 2988,77.

Bron: decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, artikel 72, B.S. 23 januari 2015.

Auteur: Anne Ghysels

04/03/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.