Waals Gewest: Tewerkstellingssteun (6): bye bye DSP

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van haar gewestelijk werkgelegenheidsbeleid schaft de Waalse regering verschillende federale maatregelen tot vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid af.
Het doorstromingsprogramma (kortweg DSP) dat u het recht opent op RSZ-bijdrageverminderingen en/of op federale/gewestelijke tegemoetkomingen in het nettoloon wordt afgeschaft op 1 juli 2017.

Vanaf 1 juli 2017 zal u geen DSP meer kunnen genieten voor de werknemers die u tewerkstelt in een vestigingseenheid gevestigd in het Franstalig Waals Gewest.

Overgangsmaatregelen

De voordelen van het DSP (RSZ-vermindering en/of federale/gewestelijke tegemoetkomingen in het nettoloon) blijven lopen tot het einde van de oorspronkelijke beslissing of de hernieuwing van de toekenning van de subsidie voor:

  • De DSP-aanwervingen vóór 1 juli 2017;
  • De DSP-aanwervingen na 1 juli 2017 op basis van een beslissing tot toekenning of hernieuwing van de subsidie na 1 juli 2017;
  • De DSP-aanwervingen na 1 juli 2017 op basis van een beslissing tot toekenning of hernieuwing van de subsidie die na 1 juli 2017 werd genomen maar vóór 1 juli 2017 naar de Administratie werd gestuurd.

De RVA zal binnenkort de bijzondere regels bekendmaken die zullen gelden wanneer een werknemer die het recht opent op een DSP binnen of buiten het Franstalig Waals Gewest verhuist.

Bronnen: Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, BS 16.03.2017; decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, BS 16.03.2017.

Auteur: Anne Ghysels

27/06/2017