Waals Gewest: de werkgelegenheidspremie verdwijnt

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De werkgelegenheidspremie die in het Waals Gewest gold voor zeer kleine ondernemingen wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2017. Er wordt wel voorzien in overgangsmaatregelen.

Principe

De werkgelegenheidspremie werd ingevoerd om de creatie van jobs bij zeer kleine ondernemingen (met minder dan 10 werknemers en met een jaarlijkse omzet of een totaal van de jaarlijkse balans niet hoger dan 2 miljoen euro) in het Waals Gewest te bevorderen.

De premie bedroeg momenteel € 3250 voor elke gecreëerde job en € 5000 voor de 1e werknemer.

Deze maatregel wordt afgeschaft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Overgangsmaatregelen

De Waalse regering voorziet echter in overgangsmaatregelen. De zeer kleine ondernemingen (= ZKO’s) kunnen:

  • verder in aanmerking blijven komen voor de vereffening van de werkgelegenheidspremie als ze aantonen dat ze het bijkomend personeel behouden in de loop van de periode van het 1e tot het 8e kwartaal volgend op het referentiekwartaal, namelijk het derde kwartaal 2014;
  • een aanvraag voor de werkgelegenheidspremie verder blijven indienen voor de banen die gecreëerd zijn van het 4e kwartaal 2014 tot het 4e kwartaal 2016.

In de beide gevallen moeten de ZKO’s tot 1 januari van het jaar volgend op de vereffening van de laatste werkgelegenheidspremie (volgens de modaliteiten die nog door de Waalse regering moeten worden bepaald) ervan afzien in aanmerking te komen voor steun voorzien door de geïntegreerde steunportfolio.

Voor de banen gecreëerd vanaf het 4e kwartaal 2014 tot het 4e kwartaal 2016 moeten de ZKO’s voor de duur waarin ze nog in aanmerking kunnen komen voor de werkgelegenheidspremies (volgens de modaliteiten die nog door de regering moeten worden bepaald) afzien van:

  • ofwel de werkgelegenheidspremie;
  • ofwel het supplement voor de jobcreatie in het kader van de investeringspremies.

De ZKO’s moeten een keuze maken tussen deze twee premies want ze mogen ze niet cumuleren.

Bron: Decreet van 4 mei 2017 tot wijziging van het decreet van 28 november 2013 houdende oprichting van het ‘Agence pour l’Entreprise et l’Innovation″’(Agentschap Ondernemen en Innoveren), afgekort A.E.I., houdende diverse bepalingen en tot opheffing van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, BS 16.05.2017, artikel 11.

Auteur: Anne Ghysels

16/06/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.