Vrijwilligerswerk: indexering van de grenzen voor vergoedingen op 01.01.2013

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Vrijwilligerswerk gebeurt volledig onbezoldigd. Dat belet echter niet dat de vrijwilliger door de organisatie kan worden vergoed voor de kosten die hij hiervoor heeft gemaakt.
De vrijwilliger kan een beroep doen op een vermoeden en moet de realiteit van de gemaakte kosten niet bewijzen zolang het totaalbedrag van de vergoedingen die hij van een of meer organisaties ontvangt vanaf 1 januari 2013 niet hoger ligt dan:

• € 32,71 per dag (i.p.v. € 31,44 in 2012);
• € 1.308,38 per jaar (i.p.v. € 1.257,51 in 2012).

Wanneer het totaalbedrag van de ontvangen vergoedingen bovenstaande bedragen overschrijdt, verdwijnt het vermoeden van onkosten van vrijwilligerswerk en moet de vrijwilliger met schriftelijke bewijsstukken de realiteit en het bedrag bewijzen van de voor de organisatie(s) gemaakte kosten. Gebeurt dat niet, dan kan de uitgeoefende activiteit niet beschouwd worden als vrijwilligerswerk en kan de persoon die ze uitoefent niet als vrijwilliger worden gezien.
Deze vergoedingen ontsnappen aan elke socialezekerheidsbijdrage en zijn vrijgesteld van belastingen wanneer deze grenzen voor de vergoedingen worden gerespecteerd of wanneer het terugbetaalde bedrag wordt gerechtvaardigd aan de hand van schriftelijke bewijsstukken.

Bron: 12 de Addendum dd 14.01.2013 aan de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 (AAFisc. Nr. 9/2003) dd. 5.3.1999.

Auteur: Peggy Criel

04/02/2013