Vrijwilligers: bedragen van de vergoedingen voor 2020

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Vrijwilligers ontvangen per definitie geen loon voor hun prestaties bij de organisatie die een beroep op hen doet.

Zij hebben echter recht op een vergoeding voor de kosten die ze maken.

Op deze vergoeding worden geen RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden indien ze niet hoger is dan een bepaald bedrag.

Voor het jaar 2020 bedraagt dit plafond € 34,71/dag en € 1.388,40/jaar.  De twee grenzen moeten samen worden nageleefd.

Deze bedragen werden dus niet verhoogd op 1 januari 2020, aangezien ze al in 2019 van toepassing waren.

Voor bepaalde categorieën vrijwilligers[1] geldt een hoger jaarplafond (€ 2.549,90/jaar). Dit plafond, al van toepassing in 2019, blijft ook in 2020 gelden.

 

Bronnen: www.socialsecurity.be; Circulaire 2020/C/19 van 23.01.2020 over het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk

 

[1] 1. sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
2. nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt
3. het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.