Vrijwilligers: bedragen van de vergoedingen voor 2020

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Vrijwilligers ontvangen per definitie geen loon voor hun prestaties bij de organisatie die een beroep op hen doet.

Zij hebben echter recht op een vergoeding voor de kosten die ze maken.

Op deze vergoeding worden geen RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden indien ze niet hoger is dan een bepaald bedrag.

Voor het jaar 2020 bedraagt dit plafond € 34,71/dag en € 1.388,40/jaar.  De twee grenzen moeten samen worden nageleefd.

Deze bedragen werden dus niet verhoogd op 1 januari 2020, aangezien ze al in 2019 van toepassing waren.

Voor bepaalde categorieën vrijwilligers[1] geldt een hoger jaarplafond (€ 2.549,90/jaar). Dit plafond, al van toepassing in 2019, blijft ook in 2020 gelden.

 

Bronnen: www.socialsecurity.be; Circulaire 2020/C/19 van 23.01.2020 over het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk

 

[1] 1. sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
2. nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt
3. het niet-dringend liggend ziekenvervoer.