Voor meer dan 1 op 2 Belgen is het werk niet vol te houden tot het pensioen: deeltijdwerk als oplossing (1)

Auteur: Partena Professional
Datum:
  • Hoewel de meeste werkgevers (65%) van plan zijn hun werknemers tot hun 67 jaar aan de slag te houden (de wettelijke pensioenleeftijd in 2030), denkt 54% van de Belgen dat hun werk niet vol te houden is tot die leeftijd. Maar ze zoeken oplossingen en voor meer dan de helft (57%) betekent dat overschakelen naar deeltijds werk.
  • Het nieuwe wetsvoorstel ‘werkbaar en wendbaar werk’, dat in februari 2017 is gestemd, vinden de meeste werkgevers interessant maar vrij vaag.  
  • Dat zijn enkele van de belangrijkste resultaten van de ‘Barometer van de Arbeidsmarkt van Partena Professional’. Met die resultaten kunnen we de tewerkstellingsdynamiek in België analyseren en de standpunten van werkgevers en werknemers vergelijken. De Barometer is gebaseerd op de cijfers van Partena Professional van de eerste kwartalen van 2016 en 2017[2] en een enquête van iVOX op vraag van Partena Professional in april 2017 bij werkgevers en werknemers. In het kader van haar missie ‘Ondernemen met ondernemers’ wil Partena Professional met dit instrument inzichten aanreiken die de ondernemers en beleidsmakers kunnen helpen bij hun beslissingen.

Deeltijdwerk: de oplossing om tot 67 jaar te kunnen blijven werken

Terwijl 2 op 3 werkgevers (65%) van plan zijn hun werknemers tot hun 67 jaar in dienst te houden, meent 54% van de werknemers dat hun werk niet tot die leeftijd vol te houden is. Bijna de helft van de werkgevers (46%) zegt dat ze al concrete maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat oudere werknemers in hun bedrijf aan het werk kunnen blijven. Voor zowat 3 op 5 Belgische werknemers (57%) behoren minder arbeidsuren of een deeltijdse job tot de top 3 van de mogelijkheden om hun werk tot die nieuwe pensioenleeftijd vol te houden. Het toekomstplan van de Belgische werknemers voor het einde van hun loopbaan? 42% geeft aan dat ze willen stoppen voor de pensioenleeftijd van 67 jaar.

Deeltijdwerk: top of mind voor de Belgen, ongeacht de leeftijd

De trend naar meer deeltijdwerk tekent zich nu al af, zelfs voor werknemers die nog ver van de pensioenleeftijd af zijn. Volgens de cijfers van Partena Professional is er een verschuiving van voltijds naar deeltijds werk voor nieuwe contracten: tussen het eerste kwartaal van 2016 en dat van 2017 is het aantal parttimers met 18% gestegen en het aantal fulltimers met 17% gedaald.

Zowat de helft van de Belgische werknemers (49%) zegt deeltijds te werken, te hebben gewerkt of te willen werken. De voornaamste redenen zijn te vinden in de privésfeer: meer dan de helft (54%) zoekt een beter evenwicht werk-privé, vervolgens willen de werknemers meer vrije tijd (40%) en ten slotte meer tijd voor de kinderen (33%).

Zal ‘Werkbaar en wendbaar werk’ werkgevers helpen om de arbeidstijd te organiseren?

Het wetsvoorstel ‘werkbaar en wendbaar werk’, dat in februari 2017 in de Kamer werd gestemd, beoogt meer flexibiliteit voor zowel de werkgevers als de werknemers om het werk ‘werkbaar’ te maken. Volgens de Barometer denkt het merendeel van de ondervraagde werkgevers (52%) dat de maatregelen van dat wetsvoorstel heel interessant zijn, maar 1 op 3 werkgevers (32%) vindt de maatregelen nog vrij vaag.

Werknemers vragen meer flexibiliteit. Daarom mogen de werkgevers niet aarzelen de maatregelen voor ‘werkbaar en wendbaar werk’ te gebruiken om een beter evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk te maken. Het klopt dat bepaalde maatregelen nog vaag zijn en nog concreet op sectorniveau moeten worden uitgewerkt, maar daarom hoef je niet bij de pakken te blijven zitten. 100 vrijwillige overuren en het glijdend uurrooster zijn maatregelen die je kunt treffen om de flexibiliteit in een onderneming te verhogen. Werk op maat van elke onderneming is voortaan mogelijk”,zegt Yves Stox, Senior Legal Counsel bij Partena Professional.

[1] Studie uitgevoerd bij een representatief staal van 800 werknemers en 200 hr-(mede)verantwoordelijken in België in april 2017 door onderzoeksbureau iVOX op vraag van Partena Professional in het kader van haar eerste Barometer van de Arbeidsmarkt.

[2] Deze analyse werd uitgevoerd op basis van de loonhistorieken van Partena Professional van 241.000 werknemers. Die cijfers betreffen de eerste kwartalen van 2016 en 2017. Ze maakt deel uit van de Barometer van de Arbeidsmarkt van Partena Professional

Auteur: Partena Professional

13/06/2017