Vlaams Gewest – Stopzetting van de aanwervingspremie voor 50-plussers

Auteur: Els Poelman
Datum:

Sinds jaren wordt de aanwerving van 50-plussers in het Vlaams Gewest ondersteund via een premiesysteem, beheerd door de VDAB.
Die premie vervalt voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016.

De Vlaamse premie 50+ in een notedop

De premie ondersteunt de aanwerving van 50-plussers onder bepaalde voorwaarden o.a.  een contract onbepaalde duur en handhaving van de tewerkstelling gedurende een minimumperiode.

Bedrag en duur van de premie

50 – 54 jaar

55+

minder dan 1 jaar werkzoekend

geen premie

premie 1

van 1 tot minder dan 2 jaar werkzoekend

premie 1

premie 1

vanaf 2 jaar werkzoekend

premie 2

premie 2

premie 1 = 50% van de loonkost gedurende 4 kwartalen (per kwartaal maximum € 4.505,46)

premie 2 = 50% van de loonkost gedurende 8 kwartalen (per kwartaal maximum € 4.505,46)

Situatie vanaf 1 juli 2016

Aanwervingen van 50-plussers tot 30 juni 2016 geven nog recht op de premie, met behoud van de voordelen tot uiterlijk 31 december 2018. Die overgangsperiode is ruim voldoende omdat de premie hoogstens acht kwartalen dekt.  De betaling in kwartaalschijven zal verlopen zoals gebruikelijk, na validatie van de gegevens in de DmfA.

Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 vervalt de premie.

De Vlaamse aanwervingsvermindering voor 55-plussers gaat in op dezelfde datum en komt in de plaats van de premie.

Niet onbelangrijk: de leeftijdsgroep 50-54 verliest evengoed de premie maar geeft geen recht op de aanwervingsvermindering.

Bronnen: Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, B.S. 4 april 2016; Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Auteur: Els Poelman

08/06/2016