Vervoerskosten: wijziging op 1 juli

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Werkgevers zijn verplicht tegemoet te komen in de vervoerskosten van hun werknemers. Deze verplichting is op intersectoraal niveau vastgelegd door de cao nr. 19/9. Veel sectoren voorzien echter in een hogere tegemoetkoming of in andere vervoermiddelen dan op intersectoraal niveau is vastgelegd.

Einde van de afstandsvoorwaarde

Cao nr. 19/9, en daarvoor cao nr. 19octies, legt een tegemoetkoming van de werkgever vast voor werknemers die gebruik maken van de tram, bus, metro of zelfs de waterbus om naar het werk te gaan. Deze tegemoetkoming was slechts verschuldigd voor een afstand van minstens 5 km tussen de vertrek- en aankomsthalte.

Met ingang van 1 juli 2020 wordt deze minimumafstandsvoorwaarde afgeschaft. Een werknemer die met de tram naar het werkt gaat en hierbij een afstand van 4 kilometer aflegt, heeft dus vanaf begin volgende maand recht op een tegemoetkoming van de werkgever.

Uitstel voor vervoersplannen

Vervoersplannen zijn bedoeld om een stand van zaken te geven van de mobiliteit in de ondernemingen en pistes ter verbetering aan te reiken. Deze momentopname was oorspronkelijk gepland op 30 juni 2020. De formulieren moesten uiterlijk op 31 januari 2021 worden teruggestuurd.

Ingevolge de coronaviruscrisis worden zowel de federale mobiliteitsdiagnostiek als het Brusselse vervoersplan met één jaar uitgesteld. De twee deadlines worden dus 30 juni 2021 en 31 januari 2022.

En in mijn sector?

Sommige sectoren hadden al vanaf de eerste afgelegde kilometer een tegemoetkoming voorzien. In deze sectoren verandert er op 1 juli niets voor de tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer. We merken eveneens op dat verschillende sectoren vanaf dezelfde datum wijzigingen in de sectorale tegemoetkoming hebben voorzien.

In het paritair comité 100 (aanvullend paritair comité voor arbeiders) en 200 (aanvullend paritair comité voor bedienden) hebben werknemers die met de fiets naar het werk gaan vanaf 1 juli bijvoorbeeld recht op 0,10 euro per afgelegde kilometer. Deze sectorale verplichting is echter begrensd tot 4 EUR per dag. Dat wil zeggen dat een werkgever de kilometers afgelegd met de fiets boven de 40 kilometer per dag (voor een woon-werkafstand van 20 km) niet hoeft te vergoeden. De werkgever kan, indien hij dat wenst, ervoor kiezen om dit plafond niet toe te passen of een hogere fietsvergoeding toe te kennen.

De werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten die voor uw sector gelden, vindt u terug in de sectorale informatie van uw paritair comité.

 

Bron: cao nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers (reg. nr. 151.392 – KB 28.04.2019 – B.S. 08.05.2019).

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.