Verplichte opleiding voor café- en brasserie-uitbaters met drankafnameovereenkomst

Auteur: SmartStart
Datum:

Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel, Horeca
Wallonië, De Belgische Brouwers en de Federatie van
Belgische drankenhandelaars (FeBeD) ondertekenden in december 2015 een gedragscode die de drankafnameovereenkomsten moet versoepelen. Voor de cafésector een belangrijk en historisch akkoord. Het is de eerste keer dat de sector met de brouwers en drankenhandelaars dergelijk akkoord afsluit. De meest extreme uitwassen worden aangepakt. De ondernemer krijgt meer vrijheid, transparantie en rechtszekerheid. De volledige problematiek is niet opgelost, maar er is een belangrijke stap gezet.

In de gedragscode werd afgesproken dat de horecafederaties praktijkgerichte opleidingen zullen aanbieden met als doel het aantal faillissementen in de sector sterk te verminderen. Deze opleiding is verplicht voor alle café- en brasserie-uitbaters die sinds 1/3/2016 een drankafnameovereenkomst hebben getekend en zal ook als voorwaarde worden opgenomen in het contract. Als de ondernemer de opleiding niet binnen een redelijke termijn volgt, kunnen zij geen beroep doen op de toepassing van de gedragscode.

Inhoud van de opleiding

Horeca Vlaanderen engageert zich om deze opleiding te organiseren en werkte een traject uit. Dit traject omvat zeven modules die in acht opeenvolgende weken worden afgewerkt:

 1. Inleiding in het businessplan, startersformaliteiten en gedragscode
 2. Prijszetting, up-selling en fiscaliteit
 3. Sociaal beheer voor cafés
 4. Autocontrole (HACCP): Voedselveiligheid via goede hygiënepraktijken
 5. Bar Basics
 6. Gecertificeerd Bierschenker (twee dagen)
 7. Businessplan in de praktijk (facultatief)

Elke module duurt één dag, met uitzondering van de opleiding ‘Gecertificeerd bierschenker’, die twee dagen in beslag neemt.

De laatste module ‘Businessplan in de praktijk’ is een facultatieve dag. De ondernemer is vrij om te beslissen of hij deze module al dan niet volgt.

Op het einde van het traject krijgen de deelnemers een getuigschrift als bewijs dat ze voldaan hebben aan de contractuele verplichting tot het volgen van de opleiding.

Inschrijven

 • Inschrijven voor deze opleiding kan via www.horeca-academie.be/café-opleiding
 • Prijs: €420 (exclusief BTW)
 • Leden van Horeca Vlaanderen krijgen een korting van €100
 • U kunt een deel van het inschrijvingsgeld recupereren via de KMO-portefeuille

Auteur: SmartStart

08/03/2017