Vermindering van werkgeversbijdragen voor eerste werknemer: ook voor aanwervingen na 2020!

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De vermindering voor de eerste werknemer wordt verlengd, zodat ook aanwervingen vanaf 1 januari 2021 ze kunnen benutten. Het Koninklijk Besluit dat de verlenging regelt werd  gepubliceerd.      

Stand van zaken

De vermindering van werkgeversbijdragen voor de zes eerste aanwervingen is als volgt georganiseerd:

  • een volledige vrijstelling van basisbijdragen voor onbeperkte duur, bij aanwerving van een eerste werknemer;
  • een forfaitaire vermindering voor een vast aantal kwartalen, bij aanwerving van een tweede tot en met zesde werknemer

De vermindering voor de eerste werknemer was oorspronkelijk beperkt in tijd en zou wegvallen voor aanwervingen vanaf 1 januari 2021. Reeds in het regeerakkoord werd een verlenging aangekondigd, en die is nu officieel geregeld via het KB van 5 januari 2021. De vermindering voor de eerste werknemer wordt toepasbaar zonder beperking op de datum van aanwerving, dus voor onbepaalde duur.

Vermindering voor de eerste aanwerving

De modaliteiten van de vermindering voor de eerste aanwerving wijzigen niet:  

  • de som van basisbijdrage en loonmatiging wordt volledig vrijgesteld (25,00% op 1 januari 2021);
  • de vrijstelling wordt toegepast in elk kwartaal tijdens de volledige duur van de tewerkstelling.

Evaluatie aangekondigd

De regering wil deze doelgroepvermindering in de loop van 2021 evalueren, in overleg met de sociale partners. Vereenvoudiging en automatisering moeten leiden tot maximale benutting van deze vermindering, en tegelijk fraude of oneigenlijk gebruik tegengaan. Afhankelijk van het resultaat van die evaluatie kunnen de (huidige) modaliteiten en procedures worden aangepast, voor elk van de zes eerste aanwervingen.

 

 

Bron: Koninklijk Besluit van 5 januari 2021, BS 12 januari 2021

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.