Verkrijging van een EORI-nummer

Auteur: SmartStart
Datum:

Vanaf 1 januari 2017 is het EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) vereist voor marktdeelnemers die goederen en producten in België invoeren vanuit een land buiten de Europese Unie. Het is een uniek identificatienummer op douanegebied.
De ondernemingen moeten zich in één enkele Lidstaat registreren. Het EORI-nummer zal erkend worden door alle douaneautoriteiten van de Europese Unie.

Hoe kan u een EORI-nummer verkrijgen ?

Indien uw onderneming in België gevestigd is en u al een ondernemingsnummer heeft, moet u dit nummer invoeren in de EORI-databank van de Europese Commissie, door te klikken op de volgende link:  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=nl&Screen=0&EoriNumb=&Expand=false om de geldigheid van uw EORI-nummer te controleren.

Nadat u uw ondernemingsnummer heeft ingevoerd, zonder spaties en zonder punten, voorafgegaan door de vermelding “BE”, verschijnt het volgende:

  • Ofwel is uw nummer geldig en dan kan u het gebruiken om goederen en producten te importeren en/of te exporteren buiten de EU.
  • Ofwel is uw nummer niet geldig; in dit geval moet het formulier ad hoc (http://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%c3%abn-bu-ek/eoridat u terugvindt op de site van de  FOD, per post of via mail teruggestuurd worden naar het volgende adres: EORI.be@minfin.fed.be 
    Uw EORI-nummer zal u vervolgens door de FOD binnen de 48 uren na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier worden toegekend.

Indien uw onderneming gevestigd is buiten de Europese Unie en u importeert/exporteert in België, dan heeft u een EORI-nummer nodig. In dat geval moet een specifiek formulier dat beschikbaar is op de site van de FOD ingevuld en per post of via mail teruggestuurd worden naar het volgende adres: EORI.be@minfin.fed.be.

De Commissie mag de identificatie- en registratiegegevens van de marktdeelnemers en van andere personen slechts op internet publiceren indien de belanghebbende daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven om hernomen te worden in deze databank. Hiervoor is er eveneens een specifiek toelatingsformulier beschikbaar op de site van de FOD.

Maak het u gemakkelijker en doe een beroep op Smartstart, het ondernemingsloket van Partena Professional!

Onze experts staan ter beschikking om de officiële aanvraag in te vullen en deze zo snel mogelijk in te dienen bij de FOD. Deze dienst is beschikbaar voor 49 euro (BTW niet inbegrepen).

Indien u hierover meer wilt weten, contacteer ons via back.office.eol@start.partena.be

Auteur: SmartStart

22/03/2017