Verhoging van het leefloon op 1 september 2015: gevolgen voor loonbeslag door DAVO (achterstallig onderhoudsgeld)

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 september 2015 werden de bedragen van het leefloon verhoogd met 2%. Deze verhoging heeft rechtstreekse gevolgen voor de loonbeslagen wegens achterstallig onderhoudsgeld gevoerd door DAVO (de dienst voor alimentatievorderingen): het deel van het loon dat niet vatbaar is voor beslag werd eveneens verhoogd.

Bedragen van het leefloon

Het leefloon is een financiële steunmaatregel die het OCMW toekent aan elke persoon die voldoet aan de voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie.

Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de categorie waartoe de begunstigde behoort:

  • categorie 1: personen die samenwonen met één of meerdere personen;
  • categorie 2: alleenstaande personen en daklozen die recht hebben op een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie;
  • categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste.

Vanaf 1 september 2015 zijn de bedragen van het leefloon als volgt:

Maandelijkse bedragen

Jaarlijkse bedragen

Categorie 1

€ 555,81

€ 6.669,69

Categorie 2

€ 833,71

€ 10.004,54

Categorie 3

€ 1.111,62

€ 13.339,39

Gevolgen voor loonbeslag voor achterstallig onderhoudsgeld door DAVO

De verhoging van de bedragen van het leefloon heeft een verhoging van de bedragen tot gevolg die de werknemer die onderhoudsgeld moet betalen niet mogen worden onthouden in geval van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld door DAVO.

In dat geval stemt het deel dat niet vatbaar is voor beslag overeen met het leefloon.

Bron: koninklijk besluit van 30 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, B.S. 3 september 2015.

Auteur: Catherine Legardien

08/10/2015