Vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: RSZ volgt fiscus

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Voortaan mag een beroep gedaan worden op de onkostenvergoedingen die gelden op fiscaal vlak om kosten voor buitenlandse dienstreizen te vergoeden. Dat heeft de RSZ in de voorpublicatie van de administratieve instructies voor het vierde kwartaal van 2013 meegedeeld.

Terugbetalingen van kosten die gemaakt worden naar aanleiding van dienstreizen naar het buitenland in opdracht van een werkgever worden uitgesloten van het loonbegrip. Zij zijn met andere woorden niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

De RSZ aanvaardt dat voor de terugbetaling van deze kosten voortaan een beroep wordt gedaan op  de forfaitaire onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen die gelden op fiscaal vlak op voorwaarde dat de betrokken werknemer in België belast wordt.

Voor de dienstreizen van maximum 30 kalenderdagen wordt verwezen naar de lijst van dagelijkse verblijfsvergoedingen zoals bepaald in de fiscale circulaire nr. Ci.RH.241/627.530 (AAFisc Nr. 22/2013) dd. 14.06.2013. Een toelichting bij deze circulaire en een lijst met de forfaitaire verblijfsvergoedingen vindt u in onze Infoflash van 16 mei 2013.

Voor de dienstreizen van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen mag men een beroep doen op de forfaitaire verblijfsvergoedingen zoals vastgelegd in de fiscale circulaire nr. Ci.RH.241/609.972 (AAFisc Nr. 38/2013) dd. 10.10.2013. In de Infoflash van 19 november 2013 vindt u naast een toelichting de lijst met de forfaitaire verblijfsvergoedingen.

Naar analogie met de fiscale regeling, verduidelijkt de RSZ dat de forfaitaire verblijfsvergoedingen als volgt verminderd moeten worden als de werkgever naast de betaling van een verblijfsvergoeding, ook de kost voor maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt:

  • 15 % voor het ontbijt;
  • 35 % voor het middagmaal;
  • 45 % voor het avondmaal;
  • 5 % voor de kleine uitgaven.

Naast de bepalingen voor de dienstreizen naar het buitenland, vermelden de instructies voortaan ook specifieke regels voor het internationaal transport.

Bron: RSZ - Voorpublicatie (officieuze versie) van de administratieve instructies 2013/04.

Auteur: Peggy Criel

19/11/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.