Vaderschapsverlof voor de zelfstandigen

Auteur: Compass
Datum:

Goed nieuws voor de zelfstandige vaders in spé. Minister Denis Ducarme wil tegen het einde van deze legislatuur het vaderschapsverlof voor zelfstandigen invoeren.

Het vaderschapsverlof voor zelfstandigen kan een afspiegeling zijn van dit voor werknemers (10 dagen), met meer flexibiliteit. Er zou een uitkering van 79 euro voorzien worden.

Iemand voor wie het niet mogelijk is om zijn activiteiten op te schorten, zal dienstencheques kunnen ontvangen. Dit moet dus nog bevestigd worden bij de goedkeuring van deze maatregel.

Wij houden u op de hoogte van de evolutie van deze materie.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.