Tijdelijke werkloosheid ‘corona’ gelijkgesteld voor vakantie

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Een koninklijk besluit van 4 juni 2020 stelt de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus gelijk met effectief gewerkte dagen voor het recht op jaarlijkse vakantie.

De dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van het coronavirus voor de werknemers (arbeiders en bedienden) die een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht hebben genoten, worden meer bepaald gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

Die gelijkstelling is voorzien voor de periode van 1 februari tot en met 30 juni 2020.

 

Bron: koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, B.S. 5 juni 2020 (Ed. 2).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.