Tijdelijke werkloosheid ‘corona’ gelijkgesteld voor vakantie

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Een koninklijk besluit van 4 juni 2020 stelt de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus gelijk met effectief gewerkte dagen voor het recht op jaarlijkse vakantie.

De dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van het coronavirus voor de werknemers (arbeiders en bedienden) die een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht hebben genoten, worden meer bepaald gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

Die gelijkstelling is voorzien voor de periode van 1 februari tot en met 30 juni 2020.

 

Bron: koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, B.S. 5 juni 2020 (Ed. 2).