Tijdelijke werkloosheid corona 2021 wordt gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De regering is het eens geworden over de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus in 2021 voor de jaarlijkse vakantie. In ruil daarvoor zal aan de werkgevers een vergoeding worden toegekend.

Zodra we meer info hebben, verneemt u dat van ons.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.