Tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking: mogelijk tot 30 juni 2021

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Sinds 1 april 2021 kunnen werknemers, met instemming van hun werkgever, hun loopbaanonderbreking tijdelijk schorsen, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn.

Om welke werknemers gaat het?

Het gaat om werknemers die hun prestaties volledig geschorst of verminderd hebben (tot een halftijdse baan, met 1/5 of 1/10) in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof (hierna ‘loopbaanonderbreking’ genoemd).

Belangrijk! Deze mogelijkheid om de loopbaanonderbreking te schorsen was tot 31 maart 2021 beperkt tot de werknemers in de zorgsector en het onderwijs. Nu geldt ze voor alle werknemers, ongeacht de sector waarin ze werkzaam zijn.

Wat is er concreet mogelijk?

De werknemer kan met de werkgever overeenkomen om zijn loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen.

Na afloop van die tijdelijke schorsing, wordt de loopbaanonderbreking onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.

Tijdens de periode van schorsing van de loopbaanonderbreking ontvangt de werknemer geen loopbaanonderbrekingsuitkeringen van de RVA.

De tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking is slechts mogelijk tot 30 juni 2021, de voorziene einddatum voor deze maatregel.

Opgelet!

Zolang de werknemer en de werkgever gebruik maken van deze tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet worden geschorst wegens gebrek aan werk ten gevolge van economische oorzaken of wegens tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht corona, tenzij de tijdelijke werkloosheid het gevolg is van een situatie van overmacht in hoofde van de werknemer.

Wat zijn de formaliteiten ten opzichte van de RVA?

De werknemer moet de tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking schriftelijk aan de RVA meedelen aan de hand van een formulier dat kan worden gedownload op de website van de RVA.

De RVA stuurt de werknemer daarna een brief met de bevestiging dat er akte werd genomen van de mededeling van de schorsing van zijn loopbaanonderbreking.

Bronnen: wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021; RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.