Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: wijzigingen op til

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De Ministerraad keurde onlangs twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed die een impact hebben op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België.

Op 1 juli 2013 wordt Kroatië lid van de Europese Unie. Tijdens een overgangsperiode van twee jaar zal de werkgever nog steeds een arbeidsvergunning moeten aanvragen voor de tewerkstelling van een Kroaat op Belgisch grondgebied. Voor een tewerkstelling in een knelpuntberoep zullen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Verder wordt ook voorzien in een vrijstelling van arbeidskaart wanneer de Kroatische werknemers gedetacheerd zijn door een werkgever die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte en die in België dienstverlenging aanbiedt. De vrijstelling geldt niet bij uitzendarbeid of bij een andere regelmatige vorm van terbeschikkingstelling.

Ter herinnering! De overgangsperiode voor de tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers loopt af op 31 december 2013. Vanaf 1 januari 2014 zijn deze werknemers vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Gezinshereniging 

Er wordt niet langer verwezen naar de familieband bij de vrijstelling van de arbeidkaart in geval van gezinshereniging met een Belgische onderdaan (of een onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte) maar rechtstreeks naar de verblijfsvergunning van de onderdaan.

Stage van studenten  

De vrijstelling van arbeidskaart voor studenten wordt ook aangepast. De buitenlandse studenten die stage lopen in België, zullen vrijgesteld zijn van arbeidskaart wanneer ze in België, Zwitserland of in een lidstaat van de Europese Unie studeren.

Voorbeeld:

Een Australische student die bv. studeert aan een hotelschool in Zwitserland, en die in het kader van zijn studies in Zwitserland verplicht wordt om een aantal maanden praktijkstage te verrichten in een groot internationaal hotel, zal vrijgesteld zijn van een arbeidskaart wanneer hij deze stage zou willen verrichten in een Brussels hotel.   

Tot op heden zijn de koninklijke besluiten nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We brengen u op de hoogte zodra deze teksten zijn verschenen.

Bron: Persberichten van de ministerraad van 17 mei 2013.

Auteur: Peggy Criel

27/05/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.