Terbeschikkingstelling woning: indexering KI 2021

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Voor de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning wordt rekening gehouden met het geïndexeerd kadastraal inkomen. De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor het inkomstenjaar 2021 is ondertussen gekend.  

Voordeel van alle aard

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

Sedert 1 januari 2019 wordt het voordeel voor de terbeschikkingstelling van een woning vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermenigvuldigd met 2.

Het voordeel wordt verhoogd met 2/3 indien het een gemeubileerde woning betreft.

Geïndexeerd kadastraal inkomen 2021

De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen bedraagt 1,8630 voor het inkomstenjaar 2021. Ter info, voor het inkomstenjaar 2020 bedroeg de indexeringscoëfficiënt 1,8492.

 

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2022, B.S. 8 februari 2021.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.