Tax shift voor zelfstandigen

Auteur: Partena Compass
Datum:

De wet over de tax shift bevat ook belangrijke maatregelen ten voordele van zelfstandigen. Deze wet heeft namelijk tot doel om het percentage van de sociale bijdragen te verlagen.

Vanaf dit jaar zal het percentage van de sociale bijdragen dalen met 0,5% per jaar en dit gedurende 3 jaar. Voor de inkomsten tot 55.579,94 EUR zullen de sociale bijdragen dus als volgt berekend worden :

In 2016 wordt het percentage van 22% van de inkomsten van een zelfstandige in het definitieve stelsel (na drie jaar van activiteit) verminderd worden naar 21,5% (zoals voor de zelfstandige in zijn derde jaar van activiteit). 
Vanaf 1 januari 2017 zal het percentage 21% bedragen.
In 2018 zal er maar één percentage meer zijn voor iedereen: 20,50% voor zelfstandigen met een inkomen dat lager is dan € 55.576,94.

Voor het gedeelte van de inkomsten dat € 55.576,94 overschrijdt, zal de zelfstandige nog steeds 14,16% betalen. De zelfstandige zal dus zijn sociale lasten zien dalen en zijn koopkracht zien stijgen.

Voorbeelden:

  • Netto belastbaar inkomen = € 10.000 > vermindering van € 50 in 2016, € 100 in 2017 en € 150 in 2018
  • Netto belastbaar inkomen = € 40.000 > vermindering van € 200 in 2016, € 400 in 2017 en € 600 in 2018

Auteur: Partena Compass

03/11/2015