Structurele vermindering vanaf 1 oktober 2018

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De werkgevers van de openbare sector en de privésector genieten een structurele vermindering van hun patronale socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die onderworpen zijn aan het geheel van socialezekerheidssectoren, voor zover zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Vanaf 1 oktober 2018 worden de bedragen van deze driemaandelijkse vermindering gewijzigd.

De nieuwe bedragen zijn de volgende:

structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeider & bediende)

brutobedragen in € per kwartaal

categorie 1

0,1280 x (9.027 – S)

categorie 2

49,00 + 0,2557 x (7.548,00 – S) + 0,0600 x (W – 13.249,80)

categorie 3

Valide werknemers

0,1280 x (9.639,00 – S)

Mindervalide werknemers

260,00 + 0,1785 x (9.027,00 – S)

De bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019 zijn de volgende:

structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeider & bediende)

brutobedragen in € per kwartaal

categorie 1

0,1400 x (9.035 – S)

categorie 2

49,00 + 0,2557 x (7.590,00 – S) + 0,0600 x (W – 13.249,80)

categorie 3

Valide werknemers

0,1400 x (9.635,00 – S)

Mindervalide werknemers

375,00 + 0,1785 x (9.035,00 – S)

Bron: RSZ