Spaarbanken: wijziging van PC?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het bevoegdheidsgebied van de paritaire comités nr. 308 (paritair comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie) en 310 (paritair comité voor de banken) werd gewijzigd. De spaarbanken zouden voortaan onder het PC nr. 310 in plaats van 308 vallen.

Benaming

PC nr. 307, ‘het PC voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie’, zal voortaan ‘PC voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen en kapitalisatie’ heten.

Bevoegdheid

Het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de banken (PC nr. 310) wordt uitgebreid. De spaarbanken zullen eveneens onder het PC nr. 310 vallen.

Oefent u de activiteit van spaarbank uit? Neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Ingangsdatum

Deze wijzigingen zijn momenteel nog niet officieel. Ze maken het voorwerp uit van een advies van de minister van Werk dat nog bevestigd moet worden door een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierin zal de ingangsdatum van de wijzigingen vermeld worden.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritair comités, B.S. 07.03.2017.

Auteur: Anne Ghysels

19/05/2017