S.E.S.A.M.: nieuwe werkgelegenheidssteun voor profitsector in Waalse Gewest

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Waalse parlement heeft afgelopen dinsdag 16 april het ontwerp van decreet "S.E.S.A.M." (Soutien à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchands) goedgekeurd.

S.E.S.A.M. is een nieuwe maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid voor zelfstandigen en ondernemingen met minder dan 50 personen uit het Waalse Gewest die personeel aanwerven. De steun wordt toegekend in de vorm van een subsidie die degressief is over een periode van maximum 3 jaar (€ 10.000 het 1e jaar, €7.500 het 2e jaar en € 5.000 het 3e jaar). Het bedrag van deze subsidie kan opgetrokken worden indien de aangeworven persoon bepaalde voorwaarden vervult.

De werkgever is verplicht de tewerkstelling te behouden en te verhogen over een periode die gelijk is aan het dubbel van de duur van de toekenning van de financiële steun.

Deze financiële stimulans werd in het leven geroepen om in de leemte in de wetgeving te voorzien die ontstaan is nadat de A.P.E.-maatregel op 31 december 2012 voor de profitsector afliep (door middel van bepaalde overgangsmaatregelen).

De inwerkingtreding is aangekondigd voor mei.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de details van deze maatregel zodra deze in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Bron: ontwerp van decreet betreffende de financiële stimuli ter bevordering van de aanwerving van personeel in sommige ondernemingen.

Auteur: Anne Ghysels

19/04/2013