RSZ: het bedrag van de bureauvergoeding wordt opgetrokken

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Werknemers die een deel van hun werk thuis verrichten kunnen van hun werkgever een onkostenvergoeding krijgen die hun kosten m.b.t. verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal,... dekt. Dit is de bureauvergoeding.

Principe

De bureauvergoeding kan worden toegekend aan de werknemers die een deel van hun werk structureel en op regelmatige basis thuis verrichten. Zij moeten bijgevolg in hun woning een ruimte inrichten waar zij dat werk kunnen doen.

Voor de werknemers die bij hun werkgever een werkplaats hebben, wordt dit forfait door de RSZ alleen aanvaard als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken.

Voor de werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur wordt dit forfait niet aanvaard door de RSZ wanneer het gaat om een werknemer die de voor hem geldende maximale wettelijke arbeidsduur bijna uitsluitend verricht op een door de werkgever ingerichte werkplek.

Indien de voorwaarden worden nageleefd, wordt dit forfait toegestaan als terugbetaling van kosten en zullen er geen RSZ-bijdragen moeten worden op betaald.

Bedrag

Het forfaitair bedrag dat door de RSZ wordt aanvaard als terugbetaling van kosten en waarop geen RSZ-bijdragen moeten worden betaald, wordt vanaf 1 oktober 2017 opgetrokken van 122,01 € naar 124,45 €/maand.

Bron: Administratieve instructies voor de werkgevers - RSZ - K4/2017

Auteur: Anne Ghysels

07/12/2017