Pensioenpremie voor de uitzendkrachten: verlenging tot 31 december 2019

Auteur: Céline Bockstal
Datum:

Een CAO betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten werd op 19 december 2017 afgesloten, waardoor het systeem van de pensioenpremie verlengd wordt tot 31 december 2019.

In bepaalde sectoren hebben vaste werknemers recht op een aanvullend pensioen. De werkgever stort dan een percentage van het loon in een sectoraal pensioenfonds. Voor de uitzendkrachten gebeurt dit niet, maar zij hebben wél recht op een pensioenpremie.

De pensioenpremie is gelijk aan de bijdrage voor de vaste werknemers in het sectoraal pensioenfonds, maar dan omgerekend in loon. Deze premie wordt toegekend per loonsafrekening en wordt vermeld op de loonfiche.

Voor de bepalingen inzake de pensioenpremie voor de uitzendkrachten, verwijzen wij u naar onze sectorale informatie van het PC 322, onder het onderwerp ‘sectoraal aanvullend pensioenstelsel’.