PC 200 (ex PC 218) – het sectorakkoord werd ondertekend

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Sinds de overgang van het PC 218 naar het PC 200 hebben de sociale partners van het huidige PC 200 niet stil gezeten. Zo ondertekenden zij recent het sectorakkoord 2015-2016.

De grootste nieuwigheid is de forfaitaire premie van 250 € bruto die vanaf juni volgend jaar zal worden toegekend aan alle bedienden van deze sector.

Hieronder geven wij u een overzicht van alle elementen die werden opgenomen in het sectorakkoord.

Koopkracht

Vanaf juni 2016 ontvangen de bedienden van het PC 200 een jaarlijkse (en recurrente) bruto premie van € 250. Deze premie wordt uitbetaald op basis van de prestaties van de voorgaande 12 maanden en zal onderworpen zijn aan de index.

Deze premie zal geproratiseerd worden voor deeltijdse werknemers en in functie van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen gedurende de voorgaande 12 maanden.

Aan de bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om deze premie om te zetten in een gelijkwaardig voordeel. Zo kan ze, op basis van een CAO afgesloten vóór 31 oktober 2015, vervangen worden door een aanvullend pensioen in de subsectoren waar er voor de arbeiders reeds een dergelijk sectoraal aanvullend pensioen bestaat. Hierbij werd vooral de bouwsector geviseerd.

Tijdskrediet

  • Recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met motief:

° indien < 5 jaar anciënniteit: gedurende 24 maanden;

° indien > 5 jaar anciënniteit: 36 maanden (opleiding) en 48 maanden (zorg).

  • ½ en 1/5 landingsbanen vanaf 55 jaar blijven mogelijk indien de bediende beschikt over een loopbaan van 35 jaar, heeft gewerkt in een arbeidsregime met nachtarbeid of een zwaar beroep heeft uitgeoefend.

De premie ten laste van het sociaal fonds vanaf 55 jaar blijft ook behouden.

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • vanaf 60 jaar tot eind 2017, mits een loopbaan van 40 jaar (mannen) en 31 jaar (32 in 2016 en 33 in 2017) voor vrouwen. Bovendien moet de werknemer over een anciënniteit van 5 jaar in het bedrijf beschikken;
  • vanaf 58 jaar voor nachtarbeid of zwaar beroep tot eind 2016, indien de werknemer 10 jaar bedrijfsanciënniteit heeft en over een beroepsloopbaan van 33 jaar beschikt;
  • vanaf 58 jaar met 40 jaar loopbaan tot eind 2016;
  • vanaf 58 jaar als de werknemer 20 jaar nachtarbeid heeft verricht of een zwaar beroep heeft uitgeoefend. Daarbij moet hij/zij ook reeds 10 jaar bij de betrokken werkgever werken en in totaal 33 jaar beroepsloopbaan aantonen.

Opleiding

Verlenging van de opleidingsCAO voor de jaren 2015-2016. Gedurende de periode 2015-2016 zal er onderzocht worden of eventuele aanpassingen nodig zijn.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u uiteraard stipt op de hoogte.

Bronnen: Website BBTK, PC200 – Voorstel van akkoord 2015-2016; Website BBTK, PC 200: jaarlijkse premie van € 250 bruto

Auteur: Leen Lafourt

29/06/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.