PC 200 – Ecocheques omzetten? Tijd voor actie!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Als werkgever van het PC 200 (aanvullend paritair comité voor de bedienden) moet u aan uw werknemers jaarlijks, in de loop van de maand juni, ecocheques toekennen. Beloont u uw werknemers echter liever door een ander voordeel toe te kennen? In het PC 200 is dit mogelijk!

Ecocheques in het PC 200

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen ecocheques van 250 EUR.

De deeltijdse bedienden krijgen ecocheques volgens onderstaande schijven:

Wekelijkse arbeidsduur

 

Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

250 EUR

Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

200 EUR

Vanaf ½ van een voltijdse betrekking

150 EUR

Minder dan ½ van een voltijdse betrekking

100 EUR

Voor de bedienden met een onvolledige referteperiode of die gedurende de referteperiode zijn overgegaan van een voltijds naar een deeltijds statuut (of omgekeerd) wordt het bedrag van de ecocheques geproratiseerd overeenkomstig de werkelijke prestaties en gelijkgestelde periodes.

 Meer details en een uitgebreide analyse staat in de sectorale informatie beschikbaar op onze website (sectordocument PC 200 – ecocheques).

Omzetting in een ander voordeel

Dit paritair comité voorziet in de mogelijkheid om ecocheques om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel.

Welke voordelen?

Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, o.a.:

  • de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak;
  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque.
    Opmerking: Op onze webshop, LegalSmart, vindt u hiervoor een modeldocument. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om dit modeldocument te bekomen.

Hoe?

De ondernemingen die ecocheques willen omzetten, kunnen dit tot 31 oktober (ten laatste) van het jaar waarin reeds ecocheques werden uitbetaald. De omgezette voordelen zullen dan worden toegekend vanaf het volgende jaar.
Opmerking: Nieuwe ondernemingen doen de omzetting ten laatste op 31 mei van het jaar van de eerste uitbetaling.

De procedure is verschillend naargelang er in uw onderneming een syndicale afvaardiging is of niet.

  • In ondernemingen met een syndicale afvaardiging gebeurt dit door het afsluiten van een schriftelijk akkoord.
  • In ondernemingen zonder syndicale afvaardiging gebeurt de omzetting via voorafgaandelijke informatie aan de bedienden.

Bij gebrek aan omzetting voor 31 oktober, blijven de sectorale bepalingen met betrekking tot de ecocheques van toepassing. Dit impliceert dat u in juni 2019 opnieuw ecocheques moet toekennen aan uw werknemers.

Voor begeleiding en advies met betrekking tot de omzetting van ecocheques kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de bedienden betreffende de ecocheques (registratienummer 134.425), van kracht van 01.07.2016 voor onbepaalde duur.

Auteur: Leen Lafourt

18/09/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.