Parlementair zomerakkoord: op naar meer flexibiliteit!

Auteur: Catherine Legardien - Catherine Mairy
Datum:

De parlementsleden van de meerderheid hebben binnen de schoot van de kamercommissie Sociale Zaken een akkoord bereikt over een aantal wetsvoorstellen die lange tijd geblokkeerd waren.

Over welke maatregelen gaat het?

Ouderschapsverlof: vermindering met 1/10

Werknemers zullen hun prestaties niet alleen voltijds, halftijds of met 1/5 kunnen verminderen in het kader van een ouderschapsverlof, ook een vermindering met 1/10 zal mogelijk zijn.

Thematische verloven: flexibelere opname

In het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor het verlenen van palliatieve zorgen) zullen de werkgever en de werknemer in bepaalde gevallen kunnen overeenkomen om een vermindering van de arbeidsprestaties vrij te plannen (bv. een op twee weken werken in geval van vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan). De werknemer zal het verlof bovendien kunnen genieten voor een minimale periode die minder lang is (bv. voor één week in geval van volledige schorsing van de prestaties in het kader van het ouderschapsverlof).

Adoptie- en pleegzorgverlof: langer

Het adoptie- en pleegzorgverlof zullen in een eerste fase worden opgetrokken naar 6 weken voor elke ouder, ongeacht de leeftijd van het kind. Elke twee jaar zullen deze verloven met één week worden verlengd voor beide ouders, tot ze in 2027 17 weken bedragen.

Zondagwerk aan de kust en in toeristische centra: frequenter

De toelating om op zondag te werken buiten het toeristisch hoogseizoen zal worden uitgebreid in de kustgemeenten en de toeristische centra.

Scholingsbeding: soepelere voorwaarden

Momenteel mag een scholingsbeding enkel worden gesloten wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De voorwaarde met betrekking tot de minimale loondrempel zal evenwel niet meer gelden. De voorwaarden zullen bovendien worden versoepeld en er kan een concurrentiebeding worden voorzien wanneer het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een knelpuntberoep.

We brengen u op de hoogte zodra er meer nieuws is over deze maatregelen.

Bron: https://www.openvld.be

Auteur: Catherine Legardien - Catherine Mairy

12/07/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.