Overbruggingsrecht

Auteur: Compass
Datum:

Sinds 1 januari 2017, werd het overbruggingsrecht uitgebreid teneinde de zelfstandigen in moeilijkheden nog beter te ondersteunen.

Welke personen kunnen genieten van deze maatregel ?

U bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot en u bevindt zich in één van volgende situaties :

  • uzelf, of het bedrijf waar u zaakvoerder, bestuurder of vennoot bent werd failliet verklaard. Opgelet : de helpers en meewerkende echtgenoten komen niet in aanmerking voor deze situatie !
  • u hebt een collectieve schuldenregeling verkregen tijdens de drie jaar voorafgaand aan uw stopzetting of
  • u werd verplicht om uw zelfstandige activiteit stop te zetten wegens een natuurramp, een brand, vernietiging door een derde of een (beroeps)allergie of
  • Nieuw sinds 1 januari 2017: u hebt officieel uw zelfstandige activiteit stopgezet omwille van economische moeilijkheden (leefloon, vrijstelling van sociale bijdragen door de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen of een inkomen lager dan de minimale bodembijdragen).

Opgelet, er bestaan zowel algemene als specifieke voorwaarden gebonden aan elk van de hierboven beschreven situaties.

Indien u voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het overbruggingsrecht,  wordt u een maandelijkse financiële prestatie toegekend, voor een maximale duur van twaalf maanden, van een bedrag gelijk aan het maandelijks bedrag van het minimumpensioen van een zelfstandige met het behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximum vier trimesters (terugbetaling gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en zwangerschapsuitkeringen).

De aanvraag moet aangetekend ingediend worden bij onze instelling.  

Graag meer info? Contacteer dan uw Customer Advisor bij Compass.

Auteur: Compass

29/03/2017