Nieuwe drempels voor vermindering van de voorlopige bijdragen vanaf 2018

Auteur: Compass
Datum:

Momenteel heeft een zelfstandige in hoofdberoep die een vermindering van zijn voorlopige bijdragen wenst, de keuze tussen twee drempels: 13.296,25 EUR et 26.592,49 EUR.

Als gevolg van het beperkt aantal drempels, hebben een aantal zelfstandigen niet de mogelijkheid om hun voorlopige bijdragen te verlagen ingeval van lagere inkomsten.

De Ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd met het oog op het toevoegen van vier nieuwe verminderingsdrempels aan de twee bestaande, om op die manier meer zelfstandigen de kans te geven om hun voorlopige sociale bijdragen aan te passen aan hun inkomsten.

Vanaf 1 januari 2018 zullen dit de zes drempels zijn (aan de huidige index) :

  • 13.296,25 EUR
  • 16.752,22 EUR
  • 21.106,47 EUR
  • 26.592,49 EUR
  • 37.607,47 EUR
  • 53.184,98 EUR

De nieuwe drempels zouden pas vanaf het eerste kwartaal van 2018 van toepassing zijn.

Auteur: Compass

30/11/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.