Nieuwe drempels voor vermindering van de voorlopige bijdragen vanaf 2018

Auteur: Compass
Datum:

Momenteel heeft een zelfstandige in hoofdberoep die een vermindering van zijn voorlopige bijdragen wenst, de keuze tussen twee drempels: 13.296,25 EUR et 26.592,49 EUR.

Als gevolg van het beperkt aantal drempels, hebben een aantal zelfstandigen niet de mogelijkheid om hun voorlopige bijdragen te verlagen ingeval van lagere inkomsten.

De Ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd met het oog op het toevoegen van vier nieuwe verminderingsdrempels aan de twee bestaande, om op die manier meer zelfstandigen de kans te geven om hun voorlopige sociale bijdragen aan te passen aan hun inkomsten.

Vanaf 1 januari 2018 zullen dit de zes drempels zijn (aan de huidige index) :

  • 13.296,25 EUR
  • 16.752,22 EUR
  • 21.106,47 EUR
  • 26.592,49 EUR
  • 37.607,47 EUR
  • 53.184,98 EUR

De nieuwe drempels zouden pas vanaf het eerste kwartaal van 2018 van toepassing zijn.

Auteur: Compass

30/11/2017