Nieuw PC 340 voor de orthopedische technologieën

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Via Koninklijk Besluit van 20 september 2009 werd een nieuw paritair comité opgericht: PC 340 voor de orthopedische technologieën. Dit PC zou in werking treden van zodra de leden ervan zijn benoemd, hetgeen ondertussen is gebeurd. PC 340 is in werking getreden op 1 april 2014.

Het is bevoegd voor de werkgevers met als hoofdactiviteit de technische orthopedie, inclusief de voorbereiding en/of de afwerking, zijnde:

 • de vervaardiging op maat van orthopedische schoeisels in leder;
 • de vervaardiging van orthopedische instrumenten, met het oog op het redresseren van misgroeide of misvormde lichaamsdelen en het vervangen van ontbrekende lichaamsdelen, ledematen of segmenten ervan;

PC 128.06 voor de orthopedische schoeisels wordt opgeheven vanaf 1 april 2014. De werkgevers die behoorden tot PC 128.06 ressorteren voortaan onder PC 340.

 • het verrichten van technische prestaties die door de bandagisten mogen worden verricht zijnde: de maatname, het bespreken, ontwerpen, aanpassen, afleveren en controleren van bandages, drukverbanden, borstprotheses en hulpmiddelen voor thuisverzorging en verplaatsing, zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als functionele.

Onder ‘bandages’ wordt verstaan: uitwendige hulpmiddelen ter ondersteuning van het fysisch welzijn van de patiënt, zijnde:

  • steunzolen;
  • riem van Glénard (naar maat gemaakt);
  • breukbanden (naar maat gemaakt);
  • buikgordel na eventratie (naar maat gemaakt);
  • lumbostaat (naar maat gemaakt);
  • tracheacanule;
  • incontinentie en stoma verstrekkingen;
  • post operatieve/voorlopige en definitieve borstprothese;
  • therapeutische elastische kous na mastectomie wegens lymfe-oedeem;
  • rolwagens.

Bronnen: Koninklijk Besluit 20 september 2009 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, B.S. 07.10.2009; Benaming van de leden van het paritair comité voor de orthopedische technologieën, B.S. 06.05.2014.

Auteur: Anne Ghysels

03/06/2014