Nieuw in 2019: adoptie- en ouderschapsverlof: uitbreiding van de notie gehandicapt kind

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 31 december 2018 vond een uitbreiding plaats van de notie gehandicapt kind in het kader van het ouderschaps- en adoptieverlof.

PRINCIPES

Wanneer het kind gehandicapt is, wordt de maximale duur van het adoptieverlof dat de werknemer kan genieten, verdubbeld. De leeftijdsgrens voor ouderschapsverlof wordt in dat geval verhoogd tot 21 jaar.

NOTIE HANDICAP

Tot nu toe moest het kind voor de toepassing van deze twee regelgevingen getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % of een aandoening hebben die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.

Sinds 31 december 2018 is de notie gehandicapt kind uitgebreid. Ze heeft ook betrekking op het kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in alle 3 de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.

DATUM VAN INWERKINGTREDING

Deze wijziging is van toepassing op alle aanvragen voor adoptieverlof of ouderschapsverlof die bij de werkgever worden ingediend vanaf 31 december 2018.

Bron: wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 21 december 2018.