Negatieve test voor niet-inwoners komende uit een rode zone: welke uitzonderingen?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Een ministerieel besluit van 12 januari 2021 voorziet in uitzonderingen op de regel dat niet-inwoners die uit een rode zone komen, een negatief testresultaat moeten voorleggen, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar het Belgische grondgebied werd afgenomen. Deze uitzonderingen betreffen met name categorieën van personen die naar België moeten reizen in het kader van hun functie.

Principe

Sinds 25 december 2020 moet elke persoon, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die op het Belgische grondgebied aankomt vanuit een gebied dat in een rode zone ligt en die niet zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, over een negatief testresultaat beschikken op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar het Belgische grondgebied werd afgenomen.

Deze verplichting geldt voor de reizigers die naar België komen:

 • via een vervoerder;
 • die geen gebruik maken van een vervoerder en van wie:
  • het verblijf in België meer dan 48 uur duurt en
  • het voorafgaand verblijf buiten België meer dan 48 uur duurde.

Onder vervoerder verstaan we:

 • de openbare of private luchtvervoerder,
 • de openbare of private zeevervoerder,
 • de binnenvaartvervoerder,
 • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

Uitzonderingen die verband houden met het werk

Sinds 12 januari 2021 gelden er officieel enkele uitzonderingen op deze regel, met name voor bepaalde categorieën van personen die naar België reizen in het kader van hun functie. Zo is een negatief testresultaat niet vereist voor:

 • de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
 • de zeevarenden;
 • de ‘Border Force Officers’ van het Verenigd -Koninkrijk;
 • de grensarbeiders.

Bronnen: ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 12 januari 2021; ministerieel besluit van 14 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15 januari 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.