Meer collectieve ontslagen aangekondigd in het eerste kwartaal van 2021

Auteur: Greet Damme (Senior Legal Consultant) - Yves Stox (Managing Consultant)
Datum:

Door Corona zijn een aantal ondernemingen in moeilijk vaarwater terechtgekomen. Vooral de kleine en middelgrote ondernemingen verwachten dat zij personeel zullen moeten ontslaan. 20% van onze bedrijven zijn van plan personeel te ontslaan. Tegelijk zal 4% van hen zal ook personeel aanwerven voor profielen en vaardigheden die zij nog niet hebben. Ontslagen zijn meer dan een manier om kosten te besparen. Ondernemingen herdefiniëren hun strategie.

Die trend komt terug in de cijfers die de FOD Arbeid publiceerde met aantal collectieve ontslagen aangekondigd in het eerste kwartaal van 2021.

In de periode van januari 2021 tot maart 2021 kondigden 36 ondernemingen een voornemen tot collectief ontslag aan. Dit had betrekking op 2824 werknemers.

Ter vergelijking: in dezelfde periode van 2020 kondigden 7 ondernemingen een voornemen tot collectief ontslag aan. Dit had betrekking op 879 werknemers. Dat betekent dat 5 keer meer ondernemingen die een voornemen tot collectief ontslag aankondigen en 3 keer meer werknemers die betrokken zijn.

Een herstructurering of collectief ontslag is niet makkelijk. Een collectief ontslag is niet altijd nodig en de procedure is complex.

Op 17 juni 2021 organiseert Partena Professional het webinar “Kan een herstructurering een onderneming redden ?” Schrijf u in via deze link.

U leert waar u op moet letten bij de voorbereiding. Wanneer moet u de procedure collectief ontslag naleven? Wat zijn de wettelijke voorschriften die u moet volgen om sancties te vermijden? Wat zijn de verschillende stappen en hoe ruimte bieden aan de onderhandelingen voor een sociaal plan?

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.