Manifestatie van de vakbondsorganisaties op 29 september a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB organiseert op 29 september a.s. een manifestatie in Brussel.

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan de actie.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de manifestatie uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de manifestatie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op donderdag 29 september a.s. door hun deelname aan de manifestatie.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

En wat met de geplande staking van 7 oktober?

De vakbonden hadden aangekondigd dat ze van plan waren een nationale staking te houden op 7 oktober a.s. Die staking gaat niet door, maar er kunnen wel regionale acties plaatsvinden.

Auteur: Catherine Legardien

27/09/2016