Maatregelen gelegenheidswerk witloofteelt verlengd

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Tijdens de Ministerraad van 20 september ll. werd besloten om het specifieke systeem inzake gelegenheidsarbeid voor de witloofteelt te verlengen tot 1 januari 2014.

Het systeem liep in beginsel ten einde op 31 december 2011. De R.S.Z. hield in zijn instructies steeds vol dat het systeem zou worden verlengd, hetgeen wordt bevestigd door deze beslissing van de Ministerraad.

Reeds enkele jaren geldt in de land- en tuinbouwsector een specifieke regeling inzake gelegenheidsarbeid. Gedurende een aantal dagen per jaar kan een werknemer bij één of meerdere werkgevers uit de land- en/of tuinbouwsector gelegenheidsarbeid uitvoeren. In de tuinbouwsector handelt het om 65 dagen, terwijl het in de landbouw gaat om 30 dagen.

Hierop geldt een uitzondering voor de witloofteelt. Arbeiders in de witloofteelt kunnen naast 65 dagen als gelegenheidswerknemer in de tuinbouw nog eens 35 bijkomende dagen presteren in de witloofteelt.

Het systeem van de gelegenheidsarbeid speelt in het voordeel van de werkgever omwille van 2 redenen:

  1. Vooreerst wordt de gelegenheidswerknemer aangegeven met een forfaitair dagloon, ongeacht het aantal uren dat hij die dag effectief heeft gepresteerd. Sedert 1 januari 2013 bedraagt het dagforfait voor 35 bijkomende dagen 23,23 EUR.
  2. Bovendien is de werkgeversbijdrage voor de gelegenheidswerknemer lager omdat noch de bijdrage voor jaarlijks verlof noch de loonmatigingsbijdrage verschuldigd is.

Om te genieten van dit voordelige systeem moet de werkgever naast een gelegenheidsformulier ook een Dimona-full verrichten. Laat de werkgever na deze formaliteiten te vervullen dan vervalt het gunstige systeem.

Door deze beslissing wordt het systeem van de gelegenheidsarbeid voor de witloofsector verlengd tot 1 januari 2014, en dit sedert 1 januari 2012.

Bron: Ministerraad van 20 september 2013, Verlenging van maatregelen gelegenheidswerk in de witloofteelt.

Auteur: Filip Borgers

24/09/2013