Loopbaanonderbreking: uw aanvragen in één oogopslag!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Als werkgever kunt u voortaan de status van de aanvragen voor loopbaanonderbreking (tijdskrediet en thematisch verlof) van al uw werknemers online raadplegen.

De procedure om een aanvraag tot loopbaanonderbreking bij de RVA in te dienen kreeg recent een update om raadplegingen mogelijk te maken.

Het indienen van een aanvraag: gebruiksaanwijzing

Zodra de formaliteiten van de aanvraag van de werknemer in orde zijn en de werkgever de aanvraag tot loopbaanonderbreking heeft aanvaard (tijdskrediet of thematisch verlof), moet een aanvraag worden ingediend bij de RVA en dit uiterlijk 2 maanden na de datum waarop de loopbaanonderbreking is begonnen.

Dit kan online (door de RVA bevoorrecht kanaal) of door middel van een papieren formulier.

Online aanvraag

Als u ervoor kiest om de aanvraag online in te dienen, moet u uw werknemer hiervan op de hoogte brengen en hem vragen zijn ‘e-Box’ te activeren.

Vervolgens dient u eerst het werkgeversgedeelte in te vullen en via internet (https://www.socialsecurity.be) naar de RVA te sturen.

Na deze eerste stap wordt uw werknemer via zijn ‘e-Box’ geïnformeerd dat hij het werknemersgedeelte van de aanvraag kan invullen en via de online dienst van de portaalsite van de sociale zekerheid naar de RVA kan sturen. Als de werknemer niet de mogelijkheid heeft om zijn deel elektronisch in te vullen, kan hij het PDF-document dat door de aanvraag wordt aangemaakt afdrukken, invullen, ondertekenen en per aangetekende brief naar de RVA sturen.

Aanvraag ‘papieren formulier’

Indien de online aanvraag niet mogelijk is, kan de werknemer zijn aanvraag indienen door middel van een papieren formulier (https://www.rva.be).

De werknemer moet deel 1 van het formulier invullen en u als werkgever moet deel 2 invullen.

De werknemer moet het correct  ingevulde en ondertekende formulier vervolgens per aangetekende brief naar de RVA sturen.

Nieuw: een overzichtsscherm van alle aanvragen

Via de aanvraag die u toelaat om online een loopbaanonderbreking in te dienen, kunt u nu ook een ‘real-time’ overzicht krijgen van alle ingediende aanvragen voor uw werknemers en de status van deze aanvragen (‘in behandeling bij de RVA’, ‘in afwachting van informatie van de werknemer of de werkgever’, enz.).

U kunt dankzij deze nieuwe functie, eveneens een specifieke aanvraag raadplegen.

Meer info?

Raadpleeg de website van de RVA.

Bron: https://www.rva.be/nl/nieuws/overzichtsscherm-loopbaanonderbreking-en-tijdskrediet-voor-werkgevers.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.