Loopbaanonderbreking en overuren: wat is er nieuw?

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Begin 2019 wijzigde de RVA zijn standpunt wat betreft overuren en bijkomende uren van werknemers in loopbaanonderbreking. Onder werknemers in loopbaanonderbreking verstaan we hier de werknemers met tijdskrediet of thematisch verlof.

Eind 2019 is de RVA echter opnieuw teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke standpunt.

Vroegere standpunt van de RVA

Begin 2019 verduidelijkte de RVA in zijn infoblad E56 dat de loopbaanonderbrekingsstelsels onverenigbaar waren met de prestatie van overuren (boven de dagelijkse en wekelijkse grenzen).

De bijkomende uren (uren die boven de arbeidstijd van de werknemer of zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur worden gewerkt) moesten dan weer aan strenge voorwaarden voldoen om met een loopbaanonderbreking te kunnen worden gecumuleerd.

In onze infoflash gaan we dieper in op dit infoblad.

Nieuw standpunt van de RVA

Na de aanpassing van het infoblad E56 kunnen overuren en bijkomende overuren worden gepresteerd onder de volgende voorwaarden:

  • ze worden niet systematisch maar uitzonderlijk gepresteerd;
  • ze moeten worden ingehaald tijdens de referentieperiode en ten minste vóór het einde van de loopbaanonderbreking;
  • ze worden gepresteerd op verzoek van de werkgever.

Aangezien overuren of bijkomende uren alleen op verzoek van de werkgever kunnen worden gepresteerd, kan de werknemer met loopbaanonderbreking geen vrijwillige overuren presteren.

Bovendien kan een deeltijdse werknemer in het kader van een glijdend uurrooster worden tewerkgesteld op voorwaarde dat de tewerkstellingsbreuk van de werknemer tijdens de referentieperiode en ten laatste aan het einde van de loopbaanonderbreking wordt gerespecteerd.

In tegenstelling tot het vroegere standpunt van de RVA is de prestatie van overuren of bijkomende uren die de betaling van een overloon met zich meebrengt, voortaan verenigbaar met een loopbaanonderbreking als aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

Gevolgen van het niet naleven van deze principes

De inspectiediensten van de RVA zullen toezien op de naleving van deze principes.

Wanneer deze principes niet worden nageleefd, moet rekening worden gehouden met deze gevolgen:

  • strafrechtelijke vervolging van de werkgever en/of de werknemer;
  • en/of herziening van het recht op loopbaanonderbreking;
  • en/of herziening van het recht op de uitkeringen;
  • en/of terugvordering van de ten onrechte ontvangen uitkeringen.

Hoe moeten deze instructies worden nageleefd?

De wetgeving op deeltijdse arbeid is ingewikkeld. Wanneer deeltijdse arbeid dan nog wordt gecombineerd met een loopbaanonderbreking wordt het wel heel complex. Onze Legal Partners kunnen samen met u de werkroosters en arbeidsstelsels van werknemers met loopbaanonderbreking doornemen. Zo bent u zeker dat u in orde bent met de instructies van de RVA.

 

Bron: Infoblad E56 van de RVA, “Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking/tijdskrediet”.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.