Loonakkoord bereikt binnen de regering!

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Afgelopen nacht werd een loonakkoord bereikt voor de privésector: voor de komende 2 jaar wordt de loonmarge van 0,4 % vastgelegd. Ondernemingen die goede resultaten kunnen voorleggen kunnen hun werknemers een premie toekennen tot 500 euro netto.

Witte rook over het loonakkoord

Na maandenlange onderhandelingen werd afgelopen nacht een loonakkoord bereikt binnen de federale regering. Dit akkoord kwam er na het afspringen van de onderhandelingen tussen de sociale partners, waardoor de regering in het loonoverleg werd betrokken.

Inhoudelijk is al het volgende bekend:

  • De loonnorm wordt vastgelegd op 0,4 %
  • Een premie tot 500 euro is mogelijk onder voorwaarden. Deze premie komt bovenop de loonnorm van 0,4% en de automatische loonindexering
  • De federale regering vindt ook dat er een verhoging van het minimumloon moet komen

Marge van 0,4 % en bonus van 500 euro netto

De loonnorm van 0,4% werd reeds eerder voorgesteld. Deze norm werd berekend door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en houdt in dat de lonen maximaal 0,4% mogen stijgen bovenop de automatische index. Dit vormde de basis voor de onderhandelingen tussen de sociale partners.

Dit percentage wordt nu bevestigd door de regering, maar bovenop deze verhoging komt de mogelijkheid om een netto premie toe te kennen aan de werknemers. Deze premie kan maximaal 500 euro bedragen en is voorbehouden aan ondernemingen die goede economische resultaten kunnen voorleggen.

Over de concrete voorwaarden en de toepassing van deze premies wordt nu verder onderhandeld door de sociale partners. Dit zal gebeuren op ondernemingsniveau, niet op sectorniveau.

Minimumloon

De federale regering vindt ook dat er een verhoging van het minimumloon moet komen. Die verhoging kan in fasen gebeuren, en moet dus niet noodzakelijk in de komende 2 jaar plaatsvinden. De regering stelt lastenverlagingen in het vooruitzicht om de verhoging van de minimumlonen te helpen financieren.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties moeten nu verder onderhandelen over die minimumlonen, maar de regering belooft om die inspanning te ondersteunen.

Bron: pers

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.