Kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie arbeiders: vermindering van het bedrag

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van de akkoorden gesloten ter harmonisering van het statuut arbeiders-bedienden, verlaagt de kwartaalbijdrage die de werkgevers betalen voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), terwijl de jaarlijkse bijdrage (debetbericht) ongewijzigd blijft.

Vanaf het 2de kwartaal 2015 verlaagt de kwartaalbijdrage van 6,00 % naar 5,83 % en in de periode 2016-2018 zal dit percentage nog verder verlagen. Het bijdragepercentage voor het debetbericht jaarlijkse vakantie blijft onveranderd op 10,27 %.

De wettekst daarover is momenteel nog niet gepubliceerd.

Bron: Tussentijdse RSZ-instructies 2015/1.

Auteur: Anne Ghysels

17/03/2015