Kilometervergoeding daalt opnieuw vanaf 01.07.2016

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2016 is een nieuw bedrag van toepassing en voor het tweede jaar op rij daalt dit bedrag.

De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig ernstige normen. De FOD Financiën aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017: € 0,3363/km. Dit is een daling in vergelijking met het bedrag dat van toepassing was voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016: € 0,3412/km.

Bron: Omzendbrief nr. 654 van 10 juni 2016 – Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2016, B.S. 29 juni 2016.

Auteur: Peggy Criel

30/06/2016