In juni ontvangen de werknemers van het PC 144 (landbouw) hun verhoogde forfaitaire premie

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Sinds 2016 ontvangen uw  werknemers jaarlijks een forfaitaire premie. Deze premie is verschillend voor de vaste werknemers (58,32 EUR) en het gelegenheidspersoneel (5,31 EUR).
In deze infoflash zetten wij alle informatie met betrekking tot deze premies nog eens voor u op een rijtje. Wij bieden u ook een antwoord op de vraag of u deze premie nog kan omzetten naar een ander voordeel.

Forfaitaire premie vaste werknemers

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen  jaarlijks op 1 juli een forfaitaire premie.

De referteperiode loopt van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot 30 juni van het lopende kalenderjaar.

Pro rata

De brutopremie wordt geproratiseerd voor:

  • de deeltijdse werknemers in verhouding tot hun arbeidsduur;
  • de werknemers die geen volledig refertejaar hebben.

Indexatie

Het bedrag van de premie wordt geïndexeerd zoals de lonen in dit PC. Sinds 01.01.2019 bedraagt de premie 58,32 EUR.

Kunt u nu nog overgaan tot omzetting van deze premie naar een ander voordeel?

Ja, deze forfaitaire premie kan op ondernemingsvlak nog worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel. Om dit te doen sluit u voor 1 mei 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst af. Vervolgens bezorgt u ook een kopie van deze ondernemings-cao aan de voorzitter van het PC.

De CAO laat u vrij in de keuze van het voordeel, zolang het maar gaat om een gelijkwaardig voordeel. Tenzij u kiest voor de omzetting naar maaltijdcheques. In dat geval stelt de CAO dat het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques stijgt met 0,5 EUR/dag. Let echter wel op, want de omzetting naar maaltijdcheques (of een verhoging van de werkgeversbijdrage in deze maaltijdcheques) zal in de meeste gevallen niet meer mogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de toekenning van ecocheques.

U dient er immers steeds op te letten dat u de bepalingen eigen aan het gekozen voordeel respecteert. Immers één van de voorwaarden opdat ecocheques/maaltijdcheques vrij van sociale socialezekerheidsbijdragen kunnen worden toegekend, is dat ze niet mogen gegeven worden ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel waarop al dan niet socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Indien de premie  de voorgaande jaren reeds  werd uitbetaald, hebben uw werknemers het recht op de premie en de uitbetaling ervan verworven. Elke latere omzetting van de premie is bijgevolg een ongeoorloofde omzetting en heeft de onderwerping van de maaltijdcheques/ecocheques tot gevolg.

U kan daarentegen wel nog kiezen voor de omzetting naar één van de volgende voordelen:

  • verhoging maandloon,
  • bijdrage in aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, …                             

De CAO stelt dat u er in dergelijk geval voor moet zorgen dat het om een gelijkwaardig voordeel gaat.

Voor begeleiding en advies kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Forfaitaire premie gelegenheidspersoneel

Gelegenheidspersoneel dat in de loop van de referteperiode minstens 25 dagen heeft aangegeven op het gelegenheidsformulier ontvangt sinds 2016, jaarlijks, een forfaitaire premie.
De referteperiode loopt van 1 januari tot 31 december.

Betaling

De premie wordt betaald samen met de loonafrekening van de maand waarin de 25 dagen zijn bereikt.

Indexatie

Het bedrag van de premie wordt geïndexeerd zoals de lonen in dit PC. Sinds 01.01.2019 bedraagt de premie 5,31 EUR.

Getrouwheidspremie

Voor de volledigheid informeren wij u ook dat het gelegenheidspersoneel dat minstens 15 dagen heeft aangegeven op het gelegenheidsformulier recht heeft op een belastbare getrouwheidspremie van 0,5 EUR/gewerkte dag.

Deze getrouwheidspremie wordt betaald door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw.

Meer info

Een uitgebreide analyse staat in de sectorale informatie beschikbaar op onze website. U kan hier ook informatie terugvinden met betrekking tot de eindejaarspremie die in dit artikel niet is behandeld.

Bronnen: Collectieve Arbeidsovereenkomst van 19 december 2018: vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk (reg. nr. 150.343); Collectieve Arbeidsovereenkomst van 19 december 2018: vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden (reg. nr. 150.344).