Inwerkingtreding van het vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Datum:

Op 1 mei 2019 is het vaderschapsverlof (of geboorteverlof) in werking getreden. Zelfstandige vaders of meeouders hebben voortaan het recht om hun activiteit gedurende 10 dagen te onderbreken en kraamgeld krijgen.

Deze maatregel heeft betrekking op alle vaders of meeouders die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen of een maxi-statuut meewerkende echtgenoot hebben.

Welke afstammingsvoorwaarden?

Indien wettelijke afstamming :

  • Indien de partners gehuwd zijn, is de afstamming ambtshalve vastgesteld.
  • Indien de partners niet gehuwd zijn, zal de vader of meeouder het kind moeten erkennen.

Indien geen wettelijke afstamming:

  • De vader of meeouder moet wettelijk samenwonen met de persoon van wie het kind afstamt en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.
  • De koppels die feitelijk samenwonen moeten, op het ogenblik van de geboorte, minstens 3 jaar samenwonen (zonder onderbreking) met de persoon van wie het kind afstamt.

Welke duur en welk bedrag?

Het verlof moet worden opgenomen binnen de vier maanden die volgen op de geboorte van het kind. De duur van het vaderschapsverlof is vastgelegd op maximum 10 dagen of 20 halve dagen.

De vergoeding bedraagt € 80,82 voor een volledige dag en € 40,41 voor een halve dag. Als de zelfstandige vader of meeouder beslist om zijn geboorteverlof te verminderen naar 8 dagen (of minder dan 8 dagen), ontvangt hij ter compensatie 15 gratis dienstencheques van zijn sociaal verzekeringsfonds.

Welke stappen?

De aanvragen voor vaderschapsverlof of geboorteverlof moeten worden ingediend bij het socialeverzekeringsfonds van de vader of meeouder.

De aanvraag wordt gedaan via een specifiek formulier, per aangetekende brief of via een verzoek ter plaatse, ten laatste op het einde van het kwartaal volgend op de geboorte.

De aanvragen hebben betrekking op de geboortes die plaatsvinden vanaf 1 mei 2019.